Uniek en passend bij de huidige maatschappij

Dat is onze werkwijze!

Op dit moment heerst er een grote mate aan onveiligheid binnen onze samenleving. Denk hierbij aan pesten, depressies of een burn-out bij kinderen. Dit is niet vreemd wanneer we kijken naar onze huidige maatschappij waarin zoveel mensen last hebben van de snelheid, stress en de hoge werkdruk die zij ervaren. Als mens zijn wij eigenlijk niet gemaakt om op deze manier te leven. Het altijd ‘aan’ moeten staan en voortdurend moeten schakelen tussen allerlei taken en activiteiten.

Wij als organisatie stelde onszelf de vraag welke levensvaardigheden wij kinderen willen meegeven. Op dit moment zien wij binnen de hulpverlening de constante strijd om enerzijds te voldoen aan de verwachtingen en taken die worden opgelegd vanuit het systeem en anderzijds het zien van de behoeftes van kinderen en ouders waar geen ruimte voor is om op in te spelen. Terwijl dit volgens ons juist de basis is van een succesvolle hulpverlening. Wij nemen tijd voor het creëren van veiligheid en nemen ruimte voor plezier. Om deze reden maken wij gebruik van positieve en speelse middelen zoals Tekenen is meer en Krachtwerk.

1

Aanmelding

Een aanmelding bij het Centrum voor jeZelf kan worden gedaan op twee manieren. U kunt contact opnemen met het CJG van uw gemeente om...

2

Kennismaken en startpunt bepalen

Bij het binnenkomen van een vraag, vanuit een externe samenwerkingspartner zoals het CJG, wordt er contact opgenomen met u. Samen wordt er een eerste...

3

Uw vraag en ons plan

Op basis van de informatie uit de eerste ontmoeting wordt er een uitgebreide analyse gemaakt van de hulpvraag. Deze wordt binnen het Centrum van jeZelf...

Met het programma de Reis willen wij samen een leefomgeving creëren waarin we tijd en ruimte kunnen nemen voor oprechte aandacht voor jezelf en voor elkaar. Er bestaan zoveel mooie methodes en opleidingen die gebruikt kunnen worden, maar er is nog geen methode, training of opleiding die volgens ons de gewenste groei oplevert.

We zijn gaan onderzoeken aan welke voorwaarden deze cultuur zou moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen ontwikkelen is het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Dit begint met de relatie tot jezelf en het veilig voelen. Dit maakt dat veiligheid de kern van deze organisatie is. Vanuit hier is het programma ‘de Reis’ ontwikkeld, waarin zoveel mogelijk ruimte is voor het creëren van veiligheid bij iedere betrokkene. Omdat de structuur van het programma vooraf niet vast ligt, kan het programma aansluiten bij ieder kind. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van ieders expertise, waardoor het een samenkomen wordt van alle bestaande kennis. Dit maakt het programma uniek en op maat.

Ervaringen

Sinds een aantal jaar geeft Cindy van Berkel ambulante begeleiding aan onze zoon die kenmerken van Autisme heeft. Wij zijn als gezin heel erg blij met deze specialistische begeleiding, want Cindy heeft in een korte tijd een goede vertrouwensband met onze zoon opgebouwd waardoor er snel al stappen gemaakt konden worden. Daarnaast kunnen ook wij bij Cindy terecht met lastige dingen om te bespreken of even te spuien als je als ouders ergens mee zit. Het contact ervaren wij als zeer prettig en warm, maar ook professioneel en Cindy gaat geen moeilijke dingen uit de weg. Cindy heeft een zeer goede aansluiting met jongeren en is begripvol, inlevend en meegaand, maar ook doelgericht en zij kan onze zoon op prettige manier bewust maken van zijn denkwijzen waardoor hij beter leert omgaan met de dingen waar hij tegenaan loopt. Dat Cindy er is voor onze zoon, is voor ons een grote zorg minder. Cindy is er wanneer het nodig is, ze gaat ook mee naar belangrijke gesprekken voor bijvoorbeeld school, en het is zelfs wel vaker voorgekomen dat onze zoon s `avonds laat nog met haar belde omdat hij het moeilijk had. Zonder Cindy was onze zoon niet zo ver als waar hij nu staat, Cindy is echt iemand die er voor je is!

F (vader van B)

Ik vind de begeleiding goed! Cindy helpt mij met mijn boosheid, grenzen aangeven en nog veel meer. Ik vind Cindy een leuke begeleider met humor. Het is leuk. 

R

Een mooie en bijzondere samenwerking, waar veel vertrouwen is. Waar boosheid/verdriet en plezier vaak leidt tot mooie resultaten. Een mooie en bijzondere samenwerking waarin we er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren en zoeken naar haalbare resultaten. Met deze mooie en bijzondere samenwerking zijn wij erg dankbaar. Dankbaar dat Cindy op ons pad is gekomen en nog heeeel lang mag blijven. 

P (moeder van B)

Ik vind dat mijn dochter hele goede begeleiding krijgt. Ze helpt haar met haar boosheid, grenzen aangeven, het leren houden van haarzelf en nog meer. Ik vind het belangrijk dat ik en de hulpverlener ons op ons gemak voelen en dat is zo met Cindy. Ik ken de hulpverlening al jarenlang en Cindy is de enige wie ik er nog in laat, want een vertrouwensband is het enige wat werkt.

A (moeder van R)

Volg mijn avonturen